خرید و فروش

افزایش فروش

|

ارقام بسیار هم هستند

عموما فروشندگان بر خلاف انتظار در امور مالی ضعیف هستند و این بسیار مهم است که یک فروشنده بتواند در مورد مبالغ و درصد هایی که به مشتری میگوید با قطعیت برخورد کند.

افزایش فروش

|

وقتی مشتری به فرایند فروش جواب مثبت میدهد

احتمال میدهیم که شما در فرایند فروش موفق بوده اید و بعضی مشتریان با شما به توافق برسند که از شما خرید کنند. مسلما شما از آنها تشکر میکنید و این کار خوبیست اما چه فرایندی را برای بعد از این جواب مثبت میخواهید پیش ببرید؟

افزایش فروش

|

میخواهم در باره آن بیشتر فکر کنم

علاوه بر بله و نه جمله بیشتر میخواهم درباره آن فکر کنم نیز یکی از پاسخ هایی است که فروشندگان عموما از خریداران میشنوند. بعضی از مشتریان با گفتن این جمله نه است و شما باید بدانید که بهترین پاسخ به این نوع خریداران چیست؟

افزایش فروش

|

مراقب نشانه های خرید باشید

بهترین زمان برای فروش یک محصول اولین فرصت است. این جمله به این معناست که اگر تاخیر کنید ممکن است زمان بگذرد.

افزایش فروش

|

تعهد برای انجام یک معامله

اتمام کار فروشنده زمانیست که معامله انجام شود و این موفقیت ممکن است در چند مرحله انجام شود و در هر مرحله باید تعهداتی از خریدار گرفته شود. این تعهدات نشان میدهد که معامله در حال پیشرفت است وپایان این جلسات عموما با جملات :

افزایش فروش

|

حفظ ظاهر کنید

در بعضی از اعتراض های مشتری ها ممکن است از سمت آنها اشتباهی رخ دهدو شما نیز ممکن است در مواجهه با سوال ها و اعتراضات یک خریدار وسوسه شوید تا به او ثابت کنید اشتباه کرده است.

افزایش فروش

|

در مورد رقبای خود بدگویی نکنید

مشتریان ممکن است با شما در مورد رقیبانتان صحبت کنند و از شما نظر بپرسند. مثلا ممکن است بگویند ما با شرکت الف تماس گرفتیم و یا با تصمیم داریم با شرکت ب هم قرار ملاقات بگذاریم.

افزایش فروش

|

در ادامه مبحث گذشته که در مورد کاهش قیمت کالاها بود ، در این مقاله افزایش قیمت ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

در بسیاری از موارد ممکن است قیمت کالا های شما افزایش یابد و این افزایش ممکن است باعث واکنش خریداران شود. شما در این شرایط باید:

1 2 5