افزایش فروش

|

تعهد برای فروش

تعهد برای انجام یک معامله

اتمام کار فروشنده زمانیست که معامله انجام شود و این موفقیت ممکن است در چند مرحله انجام شود و در هر مرحله باید تعهداتی از خریدار گرفته شود. این تعهدات نشان میدهد که معامله در حال پیشرفت است وپایان این جلسات عموما با جملات :

*دوباره همدیگر را خواهیم دید.

*یک بروشور یا سایتی را معرفی کنید تا بررسی های انجام شده را در منزل بررسی کنم.

*لیست قیمت ها را برایم ایمیل کنید.

بله آن را میخرم.

ممکن است معامله ای انجام نشود. فروشندگانی که عموما از پاسخ منفی دیگران خوششان نمی آید سعی میکنند جلسات کاری را با این جملات پایان دهند:

*امیدوارم اطلاعات کافی به شما ارائه داده باشم.

*ایا موضوع دیگری وجود ارد که بتوانم به شما کمک کنم؟

این جملات کمک میکند که جلسات کاری شما پایان مطلوبی داشته باشند و پاسخ هایی در مقابل ان دریافت میکنید که جلسه کاری ناموفق را با خوشرویی به اتمام رساند مثل:

*از این که به دیدن من آمدید ممنون هستم.

*اطلاعاتی که به من دادید کامل بود متشکرم.

و به دنبال این جملات از شما خداحافظی میکنند و معامله به پایان میرسد. بنا بر این از اینکه جواب رد میشنوید ناامید نشوید چون هیچ 100% موفقیتی در موضوع فروش وجود ندارد.

فروش_بالا افزایش_فروش

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید