افزایش فروش

|

باید بیشتر فکر کنم

میخواهم در باره آن بیشتر فکر کنم

علاوه بر بله و نه جمله بیشتر میخواهم درباره آن فکر کنم نیز یکی از پاسخ هایی است که فروشندگان عموما از خریداران میشنوند. بعضی از مشتریان با گفتن این جمله نه است و شما باید بدانید که بهترین پاسخ به این نوع خریداران چیست؟

تنها راه برخورد با این مشتریان این است که حرفشان را بپذیریم و آنها را به فکر کردن تشویق کنید. به مشتری بگویید که فکر کردن بیشتر منطقی است چرا که تصمیم مهمی است و نباید عجله کنند. اما باید بعد از آن از خود بپرسید که چرا باید باز هم فکر کنند؟ حتما مشکلی وجود دارد.

شما میتوانید بحث را به نحوی ادامه دهید تا ایراد کار را متوجه شوید و نظر مشتری را بپرسید. در غیر اینصورت دو شرایط دیگر ممکن است وجود داشته باشد که مشتری را به بیشتر فکر کردن ترقیب میکند. یا اینکه با شخصی مشورت کند و یا اینکه جلسه ای با رقبای شما نیز داشته باشد و این موارد را میتوان با پرسیدن متوجه شد.

پس از متوجه شدن هدف مشتری برای فکر کردن بیشتر میتوانید به او بهتر کمک کنید.

برخورد_با_مشتری افزایش_فروش

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید