افزایش فروش

|

اولین تاثیرات

شروع صحبت خوبی داشته باشید

علاوه بر ظاهر خوب که میتواند تاثیر خوبی در شخص مقابل داشته باشد نوع صحبت کردن شما نیز بسیار تاثیر گذار است.در هر مکالمه دو نفره فقط یک نفر میتواند گفتو گو را هدایت کند این به این معناست که در هر زمان فقط یک نفر صحبت میکند و دیگری تمایل به تبعیت و شنیدن دارد. در بحث فروش بهتر است هدایت مکالمه دست شما باشد.

ابتدای ملاقات دست شما نیست و معمولا با یک صحبت بر سر وضعیت ترافیک یا آلودگی هوا شروع میشود. اما شما باید صحبت اصلی را خودتان شروع کنید و اگر اینطور نشود ممکن است شخص مقابل شما بحث را به جایی که شما نمیخواهید پیش ببرد.

چشم به چشم مشتری بدوزید

مطمئنا شما در اولین ملاقات ها یا برخورد ها دچار استرس میشوید و فکر میکنید شخص مقابل چه فکری در مورد شما میکند. ایا کار به خوبی پیش میرود؟ این استرس ها ممکن است باعث شود شما تمرکز خود را از دست بدهید. اگر بتوانید به چشم مشتری نگاه کنید و رفتاری نرم و راحت داشته باشید تاثیر بهتری در مشتری خواهید گذاشت.

مدت زمانی که شما ارتباط چشمی بر قرار میکنید نیز بر تاثیر شما بر افراد مهم است.اگر کمتر از یک سوم زمان ملاقات باشد میتواند شما را غیر قابل اعتماد جلوه دهد. اگر بیش از یک سوم زمان باشد علاقه مندی به شخص را نشان میدهد. درست چیزی که هر انسانی دوست دارد. اگر چشمان خود را ببندید یا به پایین صورت شخص مقابل نگاه کنید نشانه بی حوصلگی و غیر رسمی بودن است.

نکته دیگر اینکه اشاره کردن با چشم به کالا و بالا گرفتن صورت برای هدایت صحبت از دیگر تکنیک هاییست که به شما کمک میکند.

افزایش_فروش تاثیر بر مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید