افزایش فروش

|

ارائه

آنچه میگویید قابل فهم باشد

بر قرار کردن ارتباط کار آسانی نیست چرا که امکان سوء تفاهم بین دو نفر با توجه به نظر ها ، تتجربه ها و عقاید همیشه وجود دارد. همین موضوع میتواند موجب عدم موفقیت در فروش شود. حتی ممکن است یک کلمه کوچک باعث این سوء تفاهم شود و ما باید از این موضوع جلوگیری کنیم و در انتخاب کلمات دقت کنیم و کلماتی را انتخاب کنیم که خواسته ها و اهداف مارا به وضوح شرح دهند.

به نکات زیر نیز توجه داشته باشید:

ساختار : موضوع مورد نظر خود را به شکلی بخش بندی کنید تا بتوانید به راحتی آن را شرح دهید. اینکه شما از ابتدا مشخص کنید که چه موضوعی را میخواهید برای مشتری شرح دهید مشتری را راحت تر به سوی هدفتان هدایت میکنید تا زمانی که نکات پراکنده ای را به او بگویید و او را سردرگم کنید

توالی : لازم است تا مشتری قدم به قدم از آنچه که وجود دارد را بداند. پس قبل از شروع بع معرفی برای صحبت های خود مرحله مرحله کردن را در نظر بگیرید.

کمک های بصری : ممکن ئاست شما ساعت ها صحبت کنید و یک مشتری را خسته کنید تا بخواهید به او پیشرفت چند سال اخیر خود را توضیح دهید. در حالی که اگر آن را به شکل یک نمودار در دست داشتید با چند ثانیه میتوانستید به مشتری تمام حرف هایتان را اثبات کنید. اگر لازم میبینید نمودار ها ، جداول و... را همراه خود داشته باشید.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید