افزایش فروش

|

ارائه بخش چهارم

به کار گیری مزایای در جنبه های مختلف

شما از 3 روش میتوانید مزایای یک کالا را برای فروشنده بصورت جذاب معرفی نمایید. این روش ها عبارتند از:

مزایای کالا برای کمک به کار فرد

برای مثال نرم افزار برنامه نویسی شده برای یک مطب را میتوان با این عنوان معرفی کرد:

-نرم افزار میتواند اطلاعات بیماران را نگهداری کند.

مزایای کالا برای کمک به خود فرد

مثلا میتوان در مورد نرم افزار گفت که:

-این برنامه به شما کمک میکند تا با توجه به سوابق بیمار نسخه بنویسید و از رخداد مشکلات و شکایات جلوگیری کنید.

مزایایی که برای کسانی که از دید مشتری ما مهم هستند

مثل بیماران برای یک دکتر و در این زمینه میتوان به این شکل گفت:

-بیماران و مراجعین به شما به این سیستم اعتماد خواهند کرد و رضایتمند خواهند بود

به این موضوعات فکر کنید و به شکلی متوالی برای خریدار توضیح دهید. ابتدا مزایا را به شکلی طبقه بندی شده توضیح دهید سپس او را توجیح کنید که با توجه به گفته های شما چگونه نیازهایش برطرف خواهد شد.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید