افزایش فروش

|

ارائه بخش پنجم

ارائه دلیل و مدرک

تمامی خریداران با دیدی مشترک به سمت فروشندگان میروند و نسبت به آنها مشکوکند. یعنی هر نکته مثبتی که در مورد یک کالا به آنها ارائه دهید آنها به خود میگویند معلوم است که از کالای خود تعریف میکند!

بنا بر این سعی کنید هر یک از مزایایی را که ارائه میدهید مدرکی داشته باشید و این خیلی بهتر است که مدرک شما برای مشتری قابل لمس و دیدن باشد.

نظارت بر پیشرفت

شما در هر جلسه کاری برای معرفی کالا باید بنا به ضرورت توضیخاتی ارائه دهید. و از آنجا که نیاز به توضیح دارید ممکن از بیش از اندازه صحبت کنید و بدون مکث ساعت ها حرف بزنید. اما این صحیح نیست. مشتریان دوست دارند در صحبت شما سهیم باشند و نظر بدهند و بدانند که برایشان مهم هستید.

خود شما میتوانید در زمان صحبت از رضایت و عدم رضایت طرف مقابلتان با خبر شوید و اینن تنها با واکنش هایی معلوم میشود که خریدار انجام میدهد.

در میان صحبتتان از مشتری بپرسید که اگر توضیح بیشتری لازم است در اختیارشان بگذارید و یا بپرسید که آیا در صحبت های شما با شما هم عقیده هستند یا نه؟ مطمئنا در پی این سوالات واکنش ها و جواب هایی میگیرید که خود به جهت دهی صحبت شما کمک خواهد کرد و این توجه احتمال سفارش از سمت خریدار را افزایش میدهد.

فروش_بالا تاثیر بر مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید