افزایش فروش

|

ارائه بخش ششم

اغراق نکنید

هیچوقت! تکرار میکنم هیچوقت اغراق نکنید. هیچوقت کالایتان را بیش از حد بزرگ نشان ندهید. سعی کنید از مزایای کالایتان صحبت کنید و فقط ویژگی هایی را به زبان بیاورید که برای اثباتشان مدرکی دارید.

میدانیم که خریداران به فروشندگان مشکوک هستند و در پی هر توضیحی سوالی میپرسند. پس چیزی نگویید که مجبور به تغییر حرفتان شود.این اعتبار شما را از بین میبرد و تمام زمانی که برای جذب یک مشتری گذاشته اید کمرنگ میشود و کم کم از بین میرود. پس به جای زیاده روی بر روی ویژگی های محصولمان تمرکز کنیم و آن را به نحوی که مشتری نیاز دارد بازگو کنیم.

فشار به مشتری نیاورید

مشتریان دوست دارند بعد از شنیدن تمام صحبت ها و توضیحات شما کمی فکر کنند و نهایتا خودشان تصمیم بگیرند. این تصمیم را نیز هوشمندانه و بدون عجله بگیرند. بنا بر این فشار از سمت فروشنده را میتوان به این شکل تعبیر کرد که او نسبت به حساسیت ها و نظرات خریدار بی توجه است. یا برای اینکه به نکات منفی و مشکلات کالا پی نبرید میخواهید سریعتر معامله را انجام دهید. پس فشار از سوی شما جز تاثیر منفی بر مشتری هیچ سودی ندارد و کاری غیر حرفه ای محسوب میشود.

افزایش_فروش برخورد_با_مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید