افزایش فروش

|

توافق

توافق بر سر نیازها

همانطور که قبلا هم گفته شد مهمترین کار شما به عنوان یک فروشنده درک نیاز مشتریانتان است. اینکه شما واقعا نیاز آنها را متوجه شده باشید و اینکه آنها متوجه تشخیص دادن شما شوند دو موضوع متفاوت و لازم است.

چنانچه شما واقعا هم نیاز آنها را تشخیص داده باشید ولی آنها متوجه نشوند به شما اطمینان نمیکنند. از طرفی هم شما با علم به اینکه دقیقا مشتریان چه چیزی میخواهند به شما کمک میکند تا از گفته هایشان محصولی را معرفی کنید.

مثلا بگویید طبق گفته خودتان این کالا از نظر اقتصادی به صرفه است. اما از فرضیات خود استفاده نکنید مثلا نگویید من مطمئنم این برای شما به صرفه تر است.

شناخت و توافق بر سر اولویت های مشتریان

عموما نیازهای مشتریان ساده به نظر میرسد اما گاها با تناقض همراهند. مثلا ممکن است شخی از شخصی از شما کاری با کیفیت سریع و ارزان بخواهد. مسلما کاری با کیفیت و سریع را نمیتوان ارزان داشت. در این شرایط باید دید کدام گزینه برای مشتری اولویت دارد و با مشتری به توافق برسیم.

مثلا بگوییم در مدت زمان کوتاه با هزینه بیشتر یا هزینه ی کمتری در قبال زمان طولانی تر.

نیاز_مشتری توافق

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید