افزایش فروش

|

پاسخگویی به اعتراضات

دیدگاهتان نسبت به اعتراضات مثبت باشد

بیایید قبول کنید اگر چیزی برایتان بی اهمیت باشد خودتان را درگیرش نمیکنید و تقریبا همه مثل شما فکر میکنند. مردم تا زمانی که موضوعی برایشان مهم نباشد یا جذب آن نشوند درباره جزئیات سوال نمیکنند.

شما نیز باید منتظر اعتراضات و مخالفت ها از سمت مشتریان باشید.مشتریان در خرید هایشان تمام جنبه های مثبت و منفی را میسنجند و نسبت به نکات منفی و کاستی ها اعتراض میکنند وهمین اعتراضات ممکن است شمارا در کارتان کمک کند. بنابر این اگر با حجم زیادی از مخالفت ها رو به رو شدید باید بدانید بخشی از کارتان نیاز به اصلاح دارد.

در کل میتوان گفت بخشی از تجربه کاری شما از همین اعتراضات بدست می آید.

پیشگیری از اعتراضات

به شکل کلی میتوان اعتراضات را به دو دسته اعتراضات مطرح شده و مطرح نشده دسته بندی کرد. دسته اول اعتراضات متعددی هستند که شما باید آمادگی پاسخگویی به آنها را داشته باشید و قبل از رو به رو شدن با آن پاسخ به آنها را بدانید. به عبارتی شما باید آنها را پیشبینی کنید.

اما دسته دوم اعتراضاتی هستند که مطرح نشده میمانند و این شما هستید که باید با طرح سوال و پرسش از مشتریان به این اعتراضات پاسخ دهید.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید