افزایش فروش

|

پاسخگویی به اعتراضات

اعتراض به قیمت

بیشترین موضوعی که نسبت به آن اعتراض انجام میشود موضوع قیمت میباشد که بیش از مسائل دیگر مطرح و نیاز به پاسخگویی دارد.

همه مشتریان خواهان یک خرید ارزشمند هسنتد و تا جایی که بتوانند چکوچونه میزنند. انها ساعت ها با شما بحثمیکنند تا ببینند چه چیزی ارزش خرید دارد و پیشنهاد شما را با رقیبانتان مقایسه میکنند. اغلب نمیتوان خود قیمت را مورد بررسی قرار داد اما نحوه بیان قیمت از سوی شما میتواند تاثیر مثبتی بگذارد و از اعتراضات بکاهد.

در زیر نکاتی را بیان میکنم که شاید کوچک اما بسیار تاثیر گذارند:

  1. * قطعا کالایی که 99 هزار تومان است به صورت چشمگیری ارزانتر از کالای 100 هزار تومانی به چشم می آید. یا مثلا 449,500 خیلی ارزانتر از 450,000 به نظر می آید.

به نظر احمقانه است چون همه ما میدانیم که هر دو یک میزانند اما طبق آمار ها و آزمایش ها تاثیراتی متفاوت میگذارند.

  1. * بنا به بودجه افراد میتوانید قیمت ها را بخش بندی کنید. یعنی میتوانید به جای 1 میلیون و 200 هزارتومان سالانه پیشنهاد 100 هزار تومان ماهیانه را ارائه دهید.
  2. * در اعلام حدود قیمت دقت کنید. مثلا وقتی میگویید بین 3 تا 7 میلیون یک بازه بزرگی را در نظر گرفته اید و این برای مشتری گنگ به نظر میاید و علاوه بر این نکته ی بسیار مهمتری که وجود دارد این است که هیچوقت از محدوده قیمتی که اعلام کرده اید فراتر نشود چرا که مشتری دیگر به شما اعتماد نخواهد کرد.
  3. * قیمت رند ندهید. عموما خریداران فرض میکنند شما به نفع حخود آن را رند کرده اید تا سودی ببرید.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید