افزایش فروش

|

افزایش قیمت ها

در ادامه مبحث گذشته که در مورد کاهش قیمت کالاها بود ، در این مقاله افزایش قیمت ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

در بسیاری از موارد ممکن است قیمت کالا های شما افزایش یابد و این افزایش ممکن است باعث واکنش خریداران شود. شما در این شرایط باید:

* علت این افزایش قیمت را برای آنها توضیح دهید. مطمئنا این افزایش علتی داشته است مثلا افزایش قیمت مواد اولیه ، افزایش امکانات و...

* به خریداران کمک کنید تا کاهش قیمت آنها را تحت فشار قرار ندهد. برای مثال پیشنهاد های دیگری ارائه دهید

در نتیجه دو مقاله گذشته میخواهم بگویم که مشتریان شما میدانند که اگر کالاهای شما گران یا ارزان میشوند میتواند هزاران دلی داشته باشد و این تنها به توضیحات شما بستگی دارد که آنها را روشن کنید و از علت ها آگاه سازید.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید