افزایش فروش

|

رقبا در کار

در مورد رقبای خود بدگویی نکنید

مشتریان ممکن است با شما در مورد رقیبانتان صحبت کنند و از شما نظر بپرسند. مثلا ممکن است بگویند ما با شرکت الف تماس گرفتیم و یا با تصمیم داریم با شرکت ب هم قرار ملاقات بگذاریم.

شما باید در برابر این برخوردهااز دو نوع صحبت بپرهیزید:

اول اینکه اگر از شما پرسیدند که رقیبتان را میشناسید آنها را بزرگ جلوه ندهید و نگویید که رقیب بزرگی برای شما هستند چرا که مشتری را مشتاق میکنید که درمورد آنها تحقیق کنند.

دوم ، هیچگاه از رقیبان خود بدگویی نکنید. ممکن است مشتری شما کسی باشد که مدت هاست با رقیب شما در حال کار کردن است و از خدمات ارائه شده رضایت کافی داشته پس دیدگاه شما در نظر او چیزی جز حسادت نیست.

بنابراین باید پاسخی مناسب و سازنده در برابر این سوال داد. بهترین پاسخ به این سوال میتواند این باشد: ما رقبای بسیاری داریم که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند.

در این وضعیت قطعا خریدار فرصت گشتن به دنبال تمامی رقبای شما را ندارد و بحث شما به شکلی کوتاه پایان میپذیرد.

فروش_بالا برخورد_با_مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید