افزایش فروش

|

حفظ ظاهر

حفظ ظاهر کنید

در بعضی از اعتراض های مشتری ها ممکن است از سمت آنها اشتباهی رخ دهدو شما نیز ممکن است در مواجهه با سوال ها و اعتراضات یک خریدار وسوسه شوید تا به او ثابت کنید اشتباه کرده است.

این کار احساس خوبی به ما میدهد که برنده شده ایم اما در مشتری تاثیر بدی دارد و ممکن است فکر کند ساده لوح جلوه شده است.

اگر دوست دارید ارتباط خوبی با مشتری داشته باشید باید از این حرکت بپرهیزید.

این که مشتری اشتباه کند ممکن است به خیلی عوامل بستگی دارد حتی ممکن است توضیحات شما کامل نبوده باشد و باعث ایجاد ابهام در مشتری شود. بهترین کار این است که به شکلی دلجویانه با مشتری برخورد کنید تا تاثیر منفی به وجود آمده از بین برود.

مثلا میتوانید بگویی معذرت میخواهم من به شکل مناسبی برای شما موضوع را توضیح ندادم و سعی کنید موضوع را به شکلی ساده برای مشتری بازگو کنید.

در هر صورت نکته مهم این است که شما نباید در اشتباه های رخ داده مبالغه کنید و جلب توجه کنید.

برخورد_با_مشتری تاثیر_بر_مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید