افزایش فروش

|

برنامه ریزی و آمادگی

فروش یک نوع کار پویاست.

به این معنا که همواره در حال تغییر است. مثل تغییرات بازارها ، اقتصاد و... .مشتریان نیز که یکی از مهمترین عوامل هستند همواره در حال تغییر هستند و روز به روز نیازهایشان با توجه به شرایط محیطی رو به افزایش و تغییر است.

بنابراین بازاریابی یا به صورت کلی تر اهداف ما برای رسیدن به فروش بیشتر تنها در یک مسیر و در یک روند ثابت خلاصه نمیشود . در بازاریابی باید تمام را های ممکن برای رسیدن را امتحان کرد و همگام با تغییرات بازارها و اقتصاد قدم به قدم ، مشتری به مشتری جلو رفت.

فروشندگان موفق کسانی هستند که آگاهی لازم نسبت به تغییرات را میدانند و همواره شیوه های جدید و متفاوتی را امتحان میکنند و با در نظر گرفتن شرایط بهترین تصمیم ها را میگیرند.

حقیقتا عامل اصلی موفقیتتان خودتان هستید.

شما ممکن است در یک سال 5 تجربه متفاوت حتی گاها بی نتیجه داشته باشید و یا فقط یک تجربه را 5 سال تکرار کنید. موقعیت های متفاوت را امتحان نمایید و از رهیافت های جدید استفاده نمایید .

برنامه ریزی داشته باشید.

شاید کار بیهوده به نظر بیاید ولی مطمئن باشید هیچکس از روی شانس به موفقیت و فروش بالا نرسیده است. بنابر این همیشه اقدامات بعدی خود را با برنامه پیش ببرید .اگر برنامه ریزی کنید آمادگی بیشتری در برابر مواجه شدن با مشکلات خواهید داشت.

هدف مشخصی برای خود داشته باشید.

اگر شما ندانید که دقیقا هدفتان چیست نمیتوانید راه مناسبی را انتخاب کنید. دقیقا هدفتان را مشخص کنید. تا کی؟ تا چه اندازه؟ چگونه؟ و....

ممکن است هدف های شما متغیر باشد . هدف هایتان گاهی ممکن است به هم مرتبط و پی در پی باشند. مثلا کسب اطلاعات تا انجام یک اقدام.

هدف های شما باید 5ویژگی داشته باشند:

  1. مشخص باشند و به وضوح قابل درک
  2. باید قبل از اجرا یا اقدام اهداف سنجیده شوند که آیا قابل انجام هستند یا خیر.
  3. ایا قابل حصول است؟ ایا واقعا میتوان به نتیجه مطلوب رسید یا نه.واقعی بودن یا غیر واقعی هدف مورد بررسی قرار میگیرد.
  4. هدف ما باید واقعگرایانه باشد.
  5. هدف باید زمانبندی شده انتخاب شود.

اعتراضات احتمالی را پیشبینی کنید

اینکه در نوع کارکرد شما اعتراضاتی به وجود بیاید خود یک نکته مثبت است. میتوان نتیجه گرفت که گروهی از مشتریان به کار شما علاقه مندند و به آن توجه میکنند. شما میتوانید در برنامه ریزی های خود مشکلات و اعتراضات احتمالی را پیش بینی کنید و آمادگی لازم برای پاسخ به آنها را داشته باشید.

افزایش_فروش فروش

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید