افزایش فروش

|

درک مشتری

به دیدگاه های مشتریان احترام بگذاریم

دید افراد با یکدیگر متفاوت است و باید قبول کرد مسائل ممکن است از دید افراد متفاوت باشد . اما در موضوع فروش شما متوانید با فروشندگان توافق کنید که اختلاف دارید اما با آنها کار کنید. با مشتری بحث و جدل نکنید و احترام حرفه ای را حفظ کنید.

ممکن است شما در خیلی از زمینه های کاریتان ، خدمات شرکت ، امور مالی و ... نظرتان با مشتری متفاوت باشد اما باید به نظرات و مخالفت های او نیز توجه داشته باشید. گاهی همین مخالفت ها پر از نکته های مثبت است و باعث تغییرات مفیدی واقع شود.

کار کردن با مشتریان

مشتریان دست ندارند که جنسی به آنها فروخته شود آنها دوست دارند خودشان خرید کنند.

در بسیاری از فرهنگ ها فروشندگان افرادی شناخته شده اند که تمام تلاش خود را انجام میدهند تا جنسی بی کیفیت را با حقه بازی به کسی بفروشند.

اما ما میخواهیم تا تصویر حرفه ای از شما به عنوان فروشنده بسازیم. برای این کار باید به یک سری نکات توجه کرد.یکی از این نکات کار کردن با مشتری است. منظور از این جمله این است که شما با مشتری در مورد کار صحبت کنید و به او زمانی برای بررسی بدهید. از او بخواهید زمانی به شما بدهد تا با هم موضوعات را بررسی کنید.

فروش درک-مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید