افزایش فروش

|

درک مشتریان

انواع خریداران

همانطور که گفته شد گروه های مختلفی از مشتریان با عقاید و برخورد های متفاوت وجود دارند. در این بخش کمی بیشتر به این مسئله میپردازیم. تصمیم دارم تا این افراد را در چند گروه بررسی کنیم و مطمئنا قرار نیست تمامی این افراد در این 4 دسته تقسیم شوند و ممکن است کسی هیچ یک از ویژگی های این 4 دسته را نداشته باشد اما همین اطلاعات سطحی ممکن است کمکی مختصر برای شما باشد.

نمودار انواع مشتریان

نوع اول(مطمئن،سرد)

این نوع خریداران تصوری دارند که نمیتوان به هیچ فروشنده ای اطمینان کرد. آنها معتقداند که فروشندگان چیزی را به آنها میفروشند که به آن نیاز ندارند.این دسته از افراد سعی دارند در برابر فروشندگان از خود دفاع کنند.

نوع دوم(موافق،سرد)

تصورشان این است که به فروشندگان اعتماد کرد و سعی میکنند از حیطه کاری فروش دوری میکنند.

نوع سوم(موافق،گرم)

این نوع خریداران چون برایشان فرقی نمیکند که از چه کسی خرید کنند سعی میکنند از کسی که به او علاقه مندند خرید کنند.

نوع چهارم(مطمئن،گرم)

این دسته از افراد کالاهایی که لازم دارند را با تحقیق و با شناخت کافی از مزایای آن میخرند و به فروشندگانی مراجعه میکنند که کالاهایی با کیفیت بالا ارائه میدهند.

در مقاله بعدی نوع برخورد با این مشتریان را بررسی میکنیم

انواع-مشتریان

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید