افزایش فروش

|

درک مشتری

چگونه با مشتریان نوع سوم برخورد کنیم؟ (موافق و گرم)

انتظار استقبال گرمی داشته باشید اما بدانید که این افراد به همه با گرمی خوشامد میگویند.و این به این معنی نیست که شما شخص خاصی هستید.

اجازه دهید صحبت کنند اما نگذارید که موضوع را به شکلی غلط هدایت کنند. سعی کنید هدایتگر بحث شما باشید.

این دسته از مشتریان دوست دارند بخشی از گروه منتخب شما باشد برای همین از همکاری هایتان با شرکت هایی شبیه به آنها صحبت کنید.

سریعا به موضوع اصلی کار نروید این دسته از افراد صحبت های متفرقه را دوست دارند.

دوستانه به صحبت بنشینید.

چگونه با مشتریان نوع چهارم برخورد کنیم؟ (مطمئن و گرم)

انتظار خوشامدی بسیار منحصر بهفرد و استقبالی حرفه ای داشته باشید.

بدون عجله صحبت را شروع کنید و مدارک و یادداشت های خود را استفاده کنید.

آنها دوست دارند فردی حرفه ای را در مقابل خود ببینند. پس حرفه ای به نظر بیایید.

جملات ابتدایی صحبتتان باید واقعی باشند و برگرفته از علم و شناخت شما نسبت به کارتان.

آنها دوست دارند در مورد مشکلاتشان صحبت شود. در برابر آنها مقاومت نکنید.

در نتیجه این بخش از گفته هایم توصیه میکنم که به رفتارتان نسبت به مشتریان مختلف دقت بیشتری کنید و بدانید که هر مشتری با دیگری متفاوت است.

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید